27.5.08

A (ahir - avui)

ahir - juče
aigua - voda
aire - vazduh
aixecar - podići
aixeta - slavina
així - tako
això - to / ovo
ajudar - pomoći / pomagati
al cap i a la fi - na kraju krajeva
alhora - u isto vreme
alegre - veseo / radostan / pripit
alhesores - onda / dakle
algú - neko
allà - tamo
allò - to / ono
almenys - bar / barem
alt - visoko
altre - drugi / ostali
amable - ljubazan
amagar - sakriti
amanida - salata
amarg - gorak
amb - sa
amic - prijatelj / ljubavnik
amo - vlasnik
amor - ljubav
ample - širok
ampolla - boca
amunt - gore
amunt i avall - tamo-amo
anar - ići
angúnia - mučnina
animal - životinja
antipàtic - odbojan
anunci - oglašavanje
any - godina / god
apagar - ugasiti / utoliti
aparcar - parkirati
apartar - odvojiti / izdvojiti
aprendre - učiti / naučiti
aproximadament - približno / gotovo
aquell - onaj
aquest - ovaj/taj
aquí - ovde/sad
ara - sad
ara mateix - odmah
arbre - drvo
arreglar - urediti / srediti / popraviti
arribar - doći / dolaziti / stići / dostići
arròs - pirinač
ascensor - lift
aspirador - usisivač
atenció - pažnja
atrevir-se - odvažiti se
avall - dole
avenir-se - slagati se / složiti se
avi - deda
àvia - baba
aviat - uskoro
avorriment - dosađivanje / dosada
avui - danas