24.5.08

Se'm fa un nus a dins i se m'omple la vora dels ulls de llàgrimes, cada cop que surt Belgrad a la tele (ara estan fent eurovisió i cada cop que ensenyen el centre, se'm fa un nus a dins i se m'omple la vora dels ulls de llàgrimes)

Se'm faraditi un nus a dinsunutra i se m'omple la vora dels ulls de llàgrimessuza, cadasvaki copudarac que surt Belgrad a la tele (arasad estanbiti fentraditi eurovisió i cadasvaki copudarac que ensenyenpokazati el centrecentar, se'm faraditi un nus a dinsunutra i se m'omple la vora dels ulls de llàgrimessuza)

Se'm raditi un nus a unutra i se m'omple la vora dels ulls de suza, svaki udurac que surt Belgrad a la tele (sad biti raditi eurovisió i svaki udurac que pokazati centar se'm raditi un nus unutra i se m'omple la vora dels ulls de suza