19.5.08

J- Vols venir-hi, tu també?
L- Quin dia és?
J- El 26 de juny
L- Ais! Ja no hi seré..
S- I quan te'n vas? És ja, no?
L- Sísí, és ja, el 18!
S- Que cerda eres
L- Ala!
I- ¿Y que harás?
L- Potser treballaré, en un bar, un amic diu..
J- Que guai, no?
L- sííí!! Coneixeré molts serbis!
I- serbios borrachos.. ya ves
L- sííí!!

Joc de la setmana: qui és, d'entre els noms L, S, I i J, la persona que és russa?


J- Vols venir-hi, tu també?
L- Quin diadan ésbiti?
J- El 26 de junyjun
L- Ais! Javeć no hi serébiti..
S- Ii quan te'n vasbiti? Ésbiti javeć, no?
L- Sísí, ésbiti javeć, el 18!
S- Que cerda eresbiti
L- Ala!
I- ¿Y que harásraditi?
L- Potser treballaré, en un barbar, un amicprijatelj diureći..
J- Que guaidobro, no?
L- sííí!! Coneixeréznati molts serbis!
I- serbios borrachospijanac.. yaveć ves
L- sííí!!

Jocigranje de la setmana: qui ésbiti, d'entremeđu els noms L, S, I i J, la persona que ésbiti russa?


J- Vols venir-hi, tu també?
L- Quin dan biti?
J- 26 juna
L- Ais! Već no hi biti..
S- I quan te'n biti? biti već, no?
L- Sísí, biti već, 18!
S- Que cerda biti
L- Ala!
I- ¿Y que raditi?
L- Potser treballaré, en bar, prijatelj reći..
J- Que dobro, no?
L- sííí!! Znati molts serbis!
I- serbios pijanac.. već ves
L- sííí!!

Igranje de la setmana: qui biti, d'među els noms L, S, I i J, la persona que biti russa?