12.5.08

Les meves futures companyes de pis es diuen Zlata, Ana i Jelena. La Zlata estudia literatura i llengua sèrbia, l'Ana estudia llengua alemanya, i la Jelena matemàtiques. La Zlata és amiga d'en Dobri, i en Dobri és amic meu, i així ens hem trobat. Amb la Zlata hi passaré bona part de l'estiu, mentre que l'Ana i la Jelena seran la major part del temps a les seves ciutats natals, que encara no sé quines són. Potser Novi Sad? Potser Podgorica? Potser..? No ho sé

Les meves futuresbudućnost companyeskolega de pis es diuenzvati Zlata, Ana i Jelena. La Zlata estudiaučiti literaturaknjiževnost i llenguajezik sèrbia, l'Ana estudiaučiti llenguajezik alemanya, i la Jelena matemàtiques. La Zlata ésje amigaprijatelj d'en Dobri, i en Dobri ésje amicprijatelj meu, i aixítako ens hem trobat. Ambsa la Zlata hi passaré bonadobro part de l'estiuleto, mentre que l'Ana i la Jelena seranbudu la major part del temps a les seves ciutatsgradi natals, que encarajoš no sé quines sónsu. Potser Novi Sad? Potser Podgorica? Potser..? No ho sé

Les meves budućnost kolega de pis es zvati Zlata, Ana i Jelena. Zlata uči književnost i jezik serbia, Ana uči jezik alemanza i Jelena matematiques. Zlata je prijatelja d'en Dobri, i Dobri je prijatelj meu, i tako ens hem trobat. Sa Zlata hi passare dobro part de leto, mentre que l'Ana i la Jelena budu la major part del temps a les seves gradi natals, que još no se quines su. Potser Novi Sad? Potser Podgorica? Potser..? No ho se

Els mails me'ls escriuen en serbi i jo no entenc pràcticament res, només algunes paraules disperses, i perquè s'assemblen al rus. De totes maneres, entenc el context, que ja és molt

Els mails me'ls escriuenpisati en serbi i jo no entencrazumeti pràcticament res, només algunesneki paraules disperses, i perquè s'assemblenličiti al rus. De totes maneres, entencrazumem el contextcelina, que javeć ésje molt

Mails me'ls pisati en serbi i ja ne razumem practicament res, nomes neki paraules disperses, i perque ličiti al rus. De tots maneres, razumem celina, que već je molt

També m'envien fotografies d'elles, del pis i d'on està situat. Està situat al suburbis de Beograd, encara que hi ha una terminal de busos a un parell de minuts. És un barri d'edificis iguals, però el meu està just al final del barri, i a l'altra banda de carretera, hi ha horts i més horts, i també s'hi veu un cementiri molt gros, i caminant per la carretera, s'arriba al Danubi. Això per davant. Per darrere hi ha uns quants edificis iguals, unes casetes petitones i després, un turó cobert de bosc. Darrere el turó, hi ha Belgrad, encara que em portarà una bona estona, arribar a peu fins a Kamelegdan, si és que un dia em decideixo a fer la caminada

També m'envienposlati fotografiesfotografija d'elles, del pis i d'on estàje situat. Estàje situat al suburbis de Beograd, encara queiako hi haimati una terminal de busosautobus a un parell de minuts. Ésje un barrikraj d'edificiszgrada igualsisto, però el meu estàje justpravedan al finalkraj del barrikraj, i a l'altradrugi bandastrana de carreteraulica, hi haimati hortsbašte i més hortsbašte, i també s'hi veu un cementirigroblje molt grosvelik, i caminanthodati per la carreteraulica, s'arribadolaziti al Danubi. Aixòovo per davantispred. Per darrerepozadi hi haimati uns quants edificiszgrada igualsisto, unes caseteskuća petitones i despréspotom, un turó cobert de boscšuma. Darrerepozadi el turó, hi haimati Belgrad, encara queiako em portarà una bonadobro estonadeo vremena, arribardolaziti a peupeške fins ado Kamelegdan, si ésje que un diadan em decideixoodlučiti a ferraditi la caminadapešačenje

Tambe poslati fotografija d'elles, del pis i d'on je situat. Je situat als suburbis de Beograd, iako imati una terminal d'autobus a un parell de minuts. Je kraj zgrada isto, pero el meu je pravedan al kraj del kraj, i a drugi strana de ulica, imati bašte i mes bašte, i tambe s'hi veu un groblje molt velik, i hodati per la ulica, dolaziti al Danubi. Ovo ispred. Pozadi imati uns quants zgrada isto, unes kuća petitones i potom, un turo cobert de šuma. Pozadi el turo, imati Beograd, iako em portara una dobro deo vremena, dolayiti peške do Kamelegdan, si je que un dan em odlučiti raditi pešačenje

I aquest és el meu futur pis de Beograd

I aquestovaj ésje el meu futurbudućnost pis de Beograd

I ovaj je moj budućnost stan Beograda


Té uns arcs que comuniquen habitacions, com el meu pis de Barcelona. M'agrada el sol somrient i el gira sol

Té uns arcsluki que comuniquensaopištiti habitacionssobe, comkao el meu pisstan de Barcelona. M'agradaprijati el sol somrient i el gira solsuncokret

Té uns luki que saopištiti sobe, kao el meu stan de Barcelona. Prijati el sol somrient i suncokret


Tenen moltes plantes, i les regaré i estimaré com si fossin meves

Tenen moltes plantes, i les regaré i estimarévoleti comkao si fossinbiti meves

Tenen moltes plantes, i les regaré i voleti kao si biti meves


I, al contrari del que havia previst, la dutxa es pot tancar i no esquitxes tot el bany, com en la resta de banys que he conegut als Balcans (i, amb la tonteria, ja en són uns quants)

I, al contrariprotivnik del que haviaimati previst, la dutxatuš es pot tancar i no esquitxesprskati tot el banykupanje, comkao en la resta de banyskupanje que he conegutznati als BalcansBalkan (i, ambsa la tonteria, javeć en sónsu uns quants)

I, al protivnik del que imati previst, tuš es pot tancar i no prskatiš tot kupanje, kao en la resta de kupanje que znala als Balkan (i, sa la tonteria, već en su uns quants)Això és la meva habitació. No es veu gaire, però és la meva futura habitació. És petitona però així me la faré meva amb un parell de dies

Aixòovo ésje la mevamoju habitaciósobu. No es veu gairemnogo, però ésje la meva futurabudućnostu habitaciósobu. Ésje petitona però aixítako me la faréraditi meva amb un parell de diesdan

Ovo je moju sobu. No es veu mnogo, pero je moju budućnostu sobu. Je petitona pero tako me la radim moja sa un parell dan


Aquí miraré la tele. Si explota el món, o bé me n'adonaré mirant la tele o bé mirant per la finestra. Amb aquesta catifa, em fa venir ganes d'asseure'm a la sala d'estar amb un got amb whisky a la mà, ja em direu perquè


I això també és la sala d'estar, vist des de l'altra banda. Tenen ordinador, doncs. Tinc ganes de poder escriure des d'allà. No sé si tenen internet, però amb un ciber i un pen, ve a ser el mateix


I això és tot el que sé del meu futur més immediat

4 comentaris:

perdedor ha dit...

Espero, L, poder-te seguir des d'aquí!

I també espero que no exploti el món...

leanan ha dit...

Benvolgut perdedor! vostè sempre està atent!

perdedor ha dit...

Oh, no et pensis. És una atenció que discrimina, no pas general.

De debò que espero veure-ho tot des d'aquí.

"Bel-grad". En català té una música genial, no trobes? Per la neutra, la "l"... No sé, tot plegat.

leanan ha dit...

trobo trobo..

encara que també m'agrada a la seva manera, Beograd