23.8.08

Prsti

M'han ensenyat a dir els noms dels dits de les mans, però em costa recordar-los en serbi

- Mali prst (dit petit)
- Važi (Val en serbi)
- Dit del costat del dit petit (però dit en serbi, que no recordo)
- Ahà
- Dit del mig
- Važi
- Dit de senyalar
- Važi
- i Polze (la paraula no era, evidentment, polze, però s'hi assemblava molt)
- Naravno! (és clar!). Pa.. (així doncs..). Mali prst.. no me'n recordo de més
- Dit del costat del dit petit
- Važi..
- Dit del mig..
- Ok..

etcetc. I segueixo sense saber-me'ls, només en traducció

__

no hi ha res com els diccionaris
- Mali prst
- Važi
- Domali prst
- Ahà
- Srednji prst
- Važi
- Kažiprst
- Važi
- I palac
- Naravno! Pa.. mali prst. I don't remember more
- Domali prst
- Važi
- Srednji prst..
- Ok..

etc etc