6.7.08


Vuk Stefanović Karadžić

El Pompeu Fabra serbi

El senyor que va donar a cada so una unica grafia. N'estan molt orgullosos, d'aixo, els serbis, perque la seva llengua es la unica (o aixo diuen, no ho he comprovat) del mon on cada so te un sol grafema

c es llegeix ts, per exemple. I PROU. ca ce ci co cu... si, es facil llegir en serbi (el que no es facil es pronunciar les sis variants de sons que queden entremig de la nostra j -de jordi- i la nostra x -de xocolata-. Si, entremig son capacos de fer-ne quatre mes!)